Szállítási feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás feltételeiről

 

Az enterieurbutor.hu weboldal látogatója elismeri, hogy a szerződés I. pontjában   meghatározott Általános adatokat ismeri, elolvasta,  a kereskedelmi szolgáltatás feltételeit  megértette és elfogadta, rendelését ezek ismeretében és ezek elfogadásával adta le. 

 

I. Általános adatok:

 

 1. Az Enterieurbútor Web-Áruház az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján működik.
 2. Szolgáltató: Enterieurbútor  WebÁruházat üzemeltető ENTERIEUR Kft. (adószám: 13311300-2-43, Cg: 01-09-885543, e-mail: enterieur@enterieur.hu, telefon:  +36 1 789 8699, fax: +36 1 789 86 99, székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri u. 2/A. , képviselője: Nagyné Szilágyi Ildikó ügyvezető és Lakatos József ügyvezető
 3. Vevő: aki a Szolgáltató honlapján regisztráltatja magát és elektronikus úton leadott megrendelésével árut vásárol.
 4. Az enterieurbutor.hu WebÁruház  - továbbiakban Áruház - a vevők adatainak kezelésekor az adatvédelmi törvénynek megfelelően jár el. A rendelések teljesítéséhez  kizárólag azokat az adatokat kéri be a vevőtől, melyekre a visszaigazoláshoz, szállításhoz, illetve a számla kiállításához feltétlen szükség van.
 5. Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar jogszabályok előírásai külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetén a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékessége az irányadó.
 6. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A módosítás akkor lép hatályba, amikor a szerződés új verziója online közzétételre kerül. Vevő minden leadott rendeléséhez  az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező.
 7. A szerződés területi hatálya az Európai Unio, azaz  számlázási címek az Európai Unio területén lehetnek.
 8. Az áruház online  felületein található képanyag, leírás, tájékoztatás, az oldal grafikai és  szerkezeti kialakítása a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Ezek Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményekkel jár.

 

II.        Vásárlási feltételek

 

 1. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak  megfizetni.
 2. Vevő jogosult a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül a rendelést lemondani. Az írásbeli lemondásról szolgáltató írásbeli e-mail-visszaigazolást küld.
 3. Vevő a vásárlástól a termék kifizetése és átvétele utáni 14 munkanapon belül elállhat. Az elállás joga a szállítási állapotban, kizárólag összeszerelés előtti, lapraszerelt állapotban áll fenn. Ezesetben a szolgáltató a termékekre 100%-os visszafizetési garanciát biztosít. Ennek feltétele továbbá, hogy Vevő az árut annak  eredeti csomagolásában, okirataival együtt visszajuttatja Szolgáltatónak és a visszajuttatással kapcsolatos költségeket, valamint a termékben bekövetkezett esetleges (pld. rendeltetésellenes használatból eredő) kárt megtéríti. Szolgáltató  a vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatásától számított 14 napon belül köteles visszafizetni. Több színben választható bútornál a vevő által megrendelt színű bútor egyedileg gyártottnak minősül. Ezekkel a termékekkel kapcsolatosan és a vevő egyedi megrendelése (kifejezett kérésére, illetve utasításai) alapján előállított termékkel kapcsolatosan  vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelésvisszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse

III. Szállítási feltételek:

 

 1. Szállítási határidő:

Az internetes oldalon  termékek mellett feltüntetett szállítási határidő termékenként változó és csak tájékoztató jellegű. Pontos szállítási határidőt a Szolgáltató csak a rendelés kézhezvétele utáni 3-5 munkanapon belül tud mondani. Az áru pontos beérkezéséről a Vevő írásban (mailen) értesül. Előlegköteles áru esetén az internetes oldalon megadott  szállítási határidő az előleg beérkezésétől számítandó.

  2.   Árujellemzők:

A forgalmazott termékek jellemzői (ár, termékleírás, méretadatok, kivitelek, határidők) változhatnak, mely változásokat a szolgáltatónak jogában áll bármikor átvezetni. A változások az online megjelenés időpontjától kezdődően érvényesek.  Vevő erről tudomással bír, ezért vevő minden leadott rendelése  a rendelés időpontjában érvényes  termékjellemzők elfogadását is feltételezi.
 

  3.    Csomagolás:

A forgalmazott korpuszáru (asztal, szekrények, kisbútorok) és székek csomagolása javarészt lapraszerelt. Korpuszáru csomagolási egysége: megerősített doboz, üveggel kombinált termékek törékeny jellel ellátva. Székek csomagolási egysége 2 vagy 4 db/doboz, 4-nél kevesebb darabszám esetén székek egyenként nylonfóliába csomagolva. Kárpitos bútorok csomagolási egysége kartonpapirral megerősített vastag műanyag fólia.  A termékek ábrás összeszerelési útmutatója a termékek csomagolásában található.

  4.   Árak:

A megadott árak  Áfa-s fogyasztói árak, kiszállítási költség nélkül, a Szolgáltató  budapesti raktárában  átvehetően.

   5.  Minimális rendelési érték:

Minimális rendelési érték nincs.

   6.   Rendelés:

A rendelés leadásának feltétele a vevő neve (számlázási cím) megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölése, a kívánt fizetési mód meghatározása. Előlegköteles áruk esetén a rendelés teljesítésének feltétele az előlegszámla értékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

   7.    Rendelésvisszaigazolás:

A rendelés leadását követően Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek  a rendelés adatainak feltüntetésével. Ugyanezen adatok a vevő Postafiókjában is mindenkor olvashatók.

   8.    Számlázás:

Előlegköteles áru esetén a rendelésvisszaigazolással egyidejűleg a rendelés btto áruértékének 30%-áról Szolgáltató előlegbekérő (díjbekérő) proforma számlát aktivál automatikusan és juttat el e-mailen  Vevőnek. Az előlegbekérő  (díjbekérő) proforma számla ellenértékének Szolgáltató számlájára történő beérkezése után Szolgáltató a könyvelhető  előlegszámlát is kiállitja, az előleg beérkezésének igazolásául.  Az előleg  befizetése nélkül az előlegköteles  rendelés érvénytelen. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről  Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, kiállítja számára a végszámlát.  

   9.   Fizetés:

A fizetés a felkínált lehetőségek kiválasztása  szerint történhet személyesen, Szolgáltató által megküldött csekken , Szolgáltató bankszámlájára átutalással,  Szolgáltató bankszámlájára pénztári befizetéssel vagy az online rendelés leadásával egyidejűleg bankkártyával (Visa, Visa Elektron, Mastercard, Maestro) .  Az előlegköteles árukra btto áruérték 30% előlegösszeget kell fizetni, ami a rendelés továbbításának feltétele. A nem előlegköteles árukat elegendő átvételkor egyösszegben kifizetni. Az előlegköteles és nem előlegköteles árukra az egyértelmű fizetési opciók kiválasztása alapján lehet következtetni.

 10.   Áruátvétel/kiszállítás:

Az áru átvehető a Szolgáltató raktárában vagy megrendelhető a kiszállítása is irányítószámonként  szabályozott díjszabás alapján. Az áru átvételének feltétele a végszámla kifizetése, a végszámla ellenértékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

Személyes átvétel esetén Szolgáltató korlátozott ideig  biztosítja a termék díjmentes tárolását Vevő számára.
A megrendelt kiszállításokat Szolgáltató az áru raktárba érkezését követő 3-5 munkanapon belül teljesíti a rendeléskor megadott szállítási címre. A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges. Ezesetben az esetlegesen felmerülő  szállítási díj differenciát Vevő köteles kiegyenlíteni, ill. Szolgáltató vállalja, hogy  a differenciát 5 munkanapon belül visszatéríti. Szolgálató a Vevőt a szállítás pontos napjáról mindig értesíti.  Egyeztetett időpont hiányában a kiszállítás nem jön létre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent,  nem jelenti  automatikusan a bútornak a Vevő lakásába való bevitelét. Vevő az árut minden esetben szállítólevéllel veszi át, meggyőződik az átvett mennyiségről, a csomagolás minőségéről. Ezeket a szállítólevélen aláírásával igazolni is köteles.

 

  11.   Összeszerelés


A bútor esetleges összeszerelésére térítés ellenében  egyedi ajánlat alapján van mód. Ennek igényét mindig rendeléskor kell megadni.

  12.   Garancia

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

  13.   Egyebek

Az enterieurbutor.hu oldalon  való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

  14.  Tárhelyszolgáltató

Neve: DigitalOcean

Székhelye: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013

Adószáma: Tax ID #: 45-5207470

 

 


Budapest,  2014. augusztus 1.